Avio Karte

Za sve destinacije svijeta

Početna / Avio karte

1. REZERVACIJA

Za dobijanje što preciznije informacije u vezi cijena i uslova putovanja, potrebno je da imate što tačnije informacije o datumima putovanja, destinaciji, imenima putnika i njihovom uzrastu.
Davanje imena putnika i vašeg kontakta (telefon, e-mail) nije obavezujuće za putnike i na osnovu toga nećete imati troškove.

REZERVIŠI SADA

2. ISPORUKA KARATA

Isporuku elektronskih karata vršimo putem e-maila, faxa ili SMS-a. U slučaju kada se izdaje papirna karta, koju putnik mora imati uz sebe, karta se preuzima u našim poslovnicama.

Od polovine 2008. godine avio kompanije su "papirne" karte zamijenile elektronskim, takozvanim E-kartama. Za njih važe ista pravila kao i za "papirne" karte, s tim što danas postoje pogodnosti za putnike kao što su:
Nije potrebno da je fizički posjedujete prilikom čekiranja na aerodromu, dovoljno je da imate ispravan pasoš sa važećim vizama.
Ne možete je izgubiti, jer ona postoji kao informacija na serveru avio kompanije u svakom trenutku.
Putnicima se može dostaviti putem E-maila ili SMS-a kao kompletna informacija o putovanju.

3. TARIFE

Osnovna podjela tarife je na karte: prve, biznis i ekonomske klase u okviru kojih je izvršena dalja podjela, tako da u većini avio-kompanija ekonomska klasa ima više različitih nivoa tarifa, koje ne utiču na nivo usluge u avionu, ali se bitno razlikuju u cijeni. Generalno, osnovno pravilo je da što je niža cijena karte, to je ona restriktivnija po pitanju rezervisanja, promjena, odustajanja od putovanja i dužine ostanka.

Promotivne tarife spadaju u kategoriju najrestriktivnijih tarifa tako da za sve njih važe uglavnom isti uslovi, a to su prije svega:
Vrlo kratak rok rezervacije.
Nemogućnost promjene rezervacije nakon izdavanja karte, kao i nemogućnost povraćaja novca u slučaju odustajanja od putovanja.
Vremensko ograničenje važnosti karte.

4. PRTLJAG

Osnovna podjela prtljaga je na ručni prtljag i prtljag koji se predaje. U zavisnosti od destinacije, kompanije i klase putovanja dozvoljene su različite težine prtljaga.
Koliko se putuje ekonomskom klasom, u većini avio-kompanija dozvoljena težina predatog prtljaga je 20 kg + ručni prtljag, sa koferima ograničenih dimenzija.
Ručni prtljag mora da bude u okvirima 5-10 kg vrlo ograničenih dimenzija.
Višak prtljaga se naplaćuje uglavnom na aerodromu prilikom čekiranja i cijene variraju od prevoznika do prevoznika.

Od marta 2007. godine važe posebna pravila o unosu tečnosti u avion i informaciju o njima možete naći na sajtu Aerodroma Podgorica.

5. FREQUENT FLYER

Podržavamo Frequent Flyer programe raznih prevoznika, kao i korporativne programe.

Milje će biti registrovane na Vašem računu ukoliko prilikom rezervacije ili preuzimanja karte prijavite svoj članski broj. Milje se mogu retroaktivno unijeti na račun sa karata koje nisu starije od 6 mjeseci. Karte starije od 6 mjeseci Vam ne mogu donijeti nagradne milje.