Izberi Jezik

Pravne Informacije

Allegra Krstarenja

Početna / Pravne Informacije

1. ALLEGRA KRSTARENJA CRNA GORA

Naziv preduzeća: "ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. BAR"

Adresa: Marina bb, Putnički Terminal, 85000 Bar, Crna Gora

Kontakt telefon: +382 67 64 11 64

E-mail adresa: info@allegrakrstarenja.com

Web: www.allegrakrstarenja.com

PIB: 02802546 PDV: 80/31-02131-7 Broj licence: 197

Garancija putovanja: Garancija na osnovu ugovora o osiguranju (polise) POL-00087911 zaključenog sa akcionarskim društvom za osiguranje "SAVA OSIGURANJE AD, PODGORICA" - garancija putovanja u iznosu od 15.000 EUR

Žiro račun: Hipotekarna banka AD Podgorica 520-19603-48

Osoba zadužena za prijem reklamacije: Dubravka Milić

Menadžer poslovnice: Dubravka Milić

Izvršni direktor: Mihailo Vukić

2. ALLEGRA KRSTARENJA SRBIJA

Naziv preduzeća: "ALLEGRA-KRSTARENJA DOO BEOGRAD-STARI GRAD"

Adresa: Obilićev venac 18, City Passage, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt telefon: +381 63 64 18 38

E-mail adresa: srbija@allegrakrstarenja.com

Web: www.allegrakrstarenja.com

PIB:111493026 Matični broj: 21490423 Broj licence: OTP 183/2020

Garancija putovanja: Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0135/2020 od 24.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Kondina 14, Beograd; Polisa broj 30000016106 od 01.01.2020. godine ADO "Milenijum Osiguranje". - garancija putovanja u iznosu od 200.000 EUR

Žiro račun: Raiffeisen banka AD Beograd 265163031000791829

Osoba zadužena za prijem reklamacije : Milica Armuš

Menadžer poslovnice: Milica Armuš

Izvršni direktor: Mihailo Vukić

IDENTIFIKACIONA KARTICA PREDUZEĆA

DOWNLOAD