Politika privatnosti

Allegra Krstarenja

Početna / Politika privatnosti

Politika privatnosti turističke agencije Allegra Krstarenja

Allegra Krstarenja prikuplja neke lične podatke od svojih korisnika.

Kontrolor podataka
ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. - Marina bb, Putnički terminal, 85000 Bar, Montenegro
Kontakt email: info@allegrakrstarenja.com
Kontakt telefon: +382 67 64 11 64

1. Podaci o kompaniji

Naziv kompanije: ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. BAR
Adresa: Marina bb, Putnički Terminal, 85000 Bar, Crna Gora
Kontakt telefon: +382 67 64 11 64
E-mail adresa: info@allegrakrstarenja.com
Web: www.allegrakrstarenja.com
PIB: 02802546
PDV: 80/31-02131-7
Broj licence: 197
Izvršni direktor: Mihailo Vukić

2. Informacije o turističkim uslugama obuhvaćenim Programom putovanja

ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. prodaje turističko putovanje po prodajnoj cijeni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Cijene su iskazane u valuti EUR. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van Programa putovanja), plaćaju se na licu mjesta neposrednom izvršiocu usluge.

Prodajna cijena iz Ugovora o putovanju sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv dio neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i to: smještaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge), ako nešto drugo nije Programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno.

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije Programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih, internet i dr. usluga, posebno sjedište u prevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd.), dodatni obroci, napojnice za brodsko osoblje i dr. (dalje: posebne usluge).

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom putovanja ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme - čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona, uplovljavanja ili isplovljavanja broda i dr. na koje ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. ne može uticati, te zbog toga u navedenim slučajevima ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa putovanja su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje dva časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije. U slučaju pomijeranja navedenog vremena polijetanja aviona ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost, već se primijenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja. Po pravilu odlazak - dolazak, polijetanje - slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. "hladnog obroka" van ili u smještajnom objektu, smatra se da je Program putovanja u cijelosti izvršen. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim danima.

Više u našim Opštim uslovima putovanja.

3. Uslovi prodaje i načini plaćanja

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o putovanju, potrebno je uplatiti 40% od ukupne vrijednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pred polazak. Uplata se može izvršiti gotovinom, čekovima, uplatom na račun agencije ili platnim karticama (Visa, MasterCard). Za uplate iz inostranstva dostavljamo instrukcije za plaćanje.

Ukoliko Putnik u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je jednostrano otkazao putovanje, pri čemu ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. ima pravo da zadrži novčani iznos u skladu sa skalom otkaza iz člana 9. Opštih uslova putovanja, odnosno da od putnika zahtijeva razliku u cijeni ukoliko je do dana koji se smatra danom raskida Ugovora o putovanju ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. platio manji iznos od iznosa koji ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. pripada zbog jednostranog otkaza, u skladu sa skalom 9. Opštih uslova putovanja.

4. Način zaštite povjerljivih podataka

Bez obzira na to koji način povezivanja funkcioniše, trgovac treba da zaštiti lične podatke kupca, kao i podatke o kartici. Čuvanje podataka o kartici je STROGO zabranjeno ako trgovac nije sertifikovan po PCI DSS standardima L1 ili L2.

Unos podataka uvek mora biti zaštićen SSL 256-bitnom enkripcijom, a sam prenos se može odvijati samo pomoću TLS 1.2 enkripcije.

5. Izjava o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka

ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. se obavezuje da štiti lične podatke kupaca, na način da prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su neophodni za ispunjavanje naših obaveza; informiše kupce o korišćenju prikupljenih podataka, redovno daje mogućnost kupcima da biraju o korišćenju njihovih podataka, uključujući i mogućnost odlučivanja da li žele ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi korisnički podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni u ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje principa zaštite privatnosti.

6. Izjava o zaštiti prenosa ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim bezbjednosnim standardima koje obezbeđuje WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima vlasnika kartica, kartičarskih brendova i PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica vrši se korišćenjem WSPay sistema za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

7. Izjava o konverziji stranih valuta - Foreign currency conversion statement

Sva plaćanja će se vršiti u crnogorskoj valuti EUR. Naplaćeni iznos na računu Vaše kreditne kartice se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećem kursu udruženja kreditnih kartica.

All payments will be effected in Montenegro currency EUR. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.