Pravne informacije

Allegra Krstarenja

Početna / Pravne informacije

1. ALLEGRA KRSTARENJA CRNA GORA

Naziv kompanije:
"ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. BAR"

Adresa: Marina bb, Putnički Terminal,
85000 Bar, Crna Gora

Kontakt telefon: +382 67 64 11 64

E-mail adresa: info@allegrakrstarenja.com

Web: www.allegrakrstarenja.com

PIB: 02802546 PDV: 80/31-02131-7

Broj licence: 197

Garancija putovanja: Garancija putovanja po polisi za osiguranje od odgovornosti broj 6-38917 sa trajanjem od 15.01.2021. do 15.02.2022. godine zaključenog 15.01.2021. godine sa ugovaračem osiguranja "UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica" - garancija putovanja u visini od 15.000 EUR

Žiro račun: 520-19603-48 Hipotekarna banka AD Podgorica

Osoba zadužena za prijem reklamacije: Dubravka Paladin

Menadžer poslovnice: Dubravka Paladin

Izvršni direktor: Mihailo Vukić

2. ALLEGRA KRSTARENJA SRBIJA

Naziv kompanije:
"ALLEGRA-KRSTARENJA D.O.O. BEOGRAD"

Adresa: Obilićev venac 18, City Passage,
11000 Beograd, Srbija

Kontakt telefon: +381 63 64 18 38

E-mail adresa: srbija@allegrakrstarenja.com

Web: www.allegrakrstarenja.com

PIB: 111493026 Matični broj: 21490423

Broj licence: OTP 459/2020

Garancija putovanja: Garancija putovanja po polisi broj 470000045775 sa trajanjem od 25.11.2020. do 01.10.2021. godine zaključenog 30.11.2020. godine sa ugovaračem osiguranja "Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd" - garancija putovanja za kategoriju licence A10 u visini od 50.000 EUR

Žiro račun: 265163031000791829 Raiffeisen banka AD Beograd

Osoba zadužena za prijem reklamacije : Milica Armuš

Menadžer poslovnice: Milica Armuš

Izvršni direktor: Mihailo Vukić

IDENTIFIKACIONA KARTICA KOMPANIJE

DOWNLOAD